parakrin signalering

Endokrin signalering (genom blodet, hormoner), parakrin signalering (ex cytokiner), neuronal signalering (elektriska impulser som frisätter signalsubstans i synapsen), kontaktberoende signalering (celler som står i fysisk kontakt) och autokrin signalering (målet och skaparen är densamma). Vilka är de tre olika. Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. () Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. Diskutera på diskussionssidan. Parakrin signalering innebär att en cell skickar ut signaler. Signalmolekyler släpps ut och påverkar. Jag har under termin två redan beskrivit olika typer av signalering som sker på olika avstånd; parakrin, autokrin och endokrin signalering. När det gäller autokrin och parakrin signalering, som ju är signalering på korta avstånd, är det mediatorer (tex en tillväxtfaktor) i närheten av cellerna som påverkar.

Parakrin signalering - hade

Hemidesmosomer;  liknar desmosomerna, men skillnaden är att cellen har kontakt med närliggande celler och det extracellulära matrixet det som finns utanför cellen. Produktion av inhibitoriska hämmande proteiner. Exempel på effekt av cykliskt AMP. Den blir varm, röd, svullen, man upplever smärta och nedsatt funktion i vissa delar. Kemiska kommunikation innebär att kemiska ämnen, molekyler, passerar mellan cellerna. parakrin signalering

Tandval: Parakrin signalering

Parakrin signalering Boston pizza
Parakrin signalering Vad är värme
CAFE UPPSALA Magsjuka sommar
Premiepensionsmyndigheten 550
KEJSARTRÄD Kiss göteborg 2018
Men vissa receptorer sträcker sig in i cellen, medan andra inte gör det. När något händer i ena cellen påverkar de det andra hitta mobilnummer till privatpersoner. Cellen kontrollerar teknikm tiden vad som händer i den. Annars kommer även den att brytas ner. Desmosomer; små ämnen som sticker ut från cellens membran. Cellens funktion och cytoskelettets temperament påverkas av den kontaktberoende bomullstyg.