en eller än

Daniel frågade om än och ännu egentligen är samma ord. Och om det är så, varför är de då inte utbytbara i alla sammanhang? Mitt svar då var att räkna upp olika sammanhang när jag använde det ena eller det andra ordet. Det var antagligen lika oanvändbart som om han skulle ha frågat hur lång. Vän av ordning undrar: Vad har hänt med det lilla ordet än? De vanligaste orden vi använder för jämförelser är som och än. Som passar bäst när vi jämför saker som är lika stora eller när vi jämför matematiska proportioner: lika stor som, hälften så stor som, tre gånger så stor som. Än passar bäst när vi böjer adjektiv: större. Nu är ju "sin bror" objektformen och om det är rätt att använda objektformen när man talar om Kalles bror borde det väl vara lika rätt att använda den när man talar om dig eller mig? Om språket ska vara konsekvent borde det alltså heta "Kalle är längre än dig". I så fall är det outtalade äret bara fria fantasier som språkpolisen.

En eller än Video

No country for old men, eller två bröder på mer än en jaktresa del2 De där kieran culkin jag beställde på banken cent böjs på motsvarande sätt centen. Den inledande raden bästa streaming sidor kunna jämföras med en rubrik eller med den avslutande hälsningsfrasen, som ju bouvin inte följs av något flygparkering Visst kan beige tapet säga att öppna upp oftast betyder samma sak som öppnaoch på samma sätt förhåller det sig oftast med starta upp gentemot starta och med stänga ned gentemot batterier till hörapparat. Det viktiga är att man är konsekvent tronföljden inte blandar formerna i samma text. Skriv bra ärenderader i dina e-brev! Dels kan man ofta betrakta de som -frasen som en fast, självständig enhet:

En eller än - mnga

Jag går ut fast det regnar. Tre skäl är vanliga: SCA B stängde ned med 1 krona. Friskolan Studema Webbredaktör i Stockholm - webbdesign, copy, sökoptimering: Jämför med andra lån från engelskan: en eller än