persedel

persedel, persedler, pmf-zedler, parsedier osv., ombildning av en form utan d, t. ex. part-zceler, perlzeler, ; perseler^ från mlty. parcél = fra. parcelle (varav sv. parcell o. eng. parcél, del m. m.), av mlat. parlicclla, liten del, dimin. till lat. pars, del; jfr det på likartat sätt uppkomna partikel. Persedel, substantiv.. Böjningar: persedel, persedeln, persedlar, persedlarna. Engelska: article. Synonymer till persedel. Nu även till iPhone, iPad och Android.

Persedel Video

Il trenino Thomas - nuovi rogan.info